متفرقه

متفرقه (1)

کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی جهاد دانشگاهی
ردیف نام دستگاه آدرس
1 کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی http://ethics.acecr.ac.ir
دستگاههای اجرایی کشور
ردیف نام دستگاه اجرایی آدرس
1 پورتال مقام معظم رهبری http://farsi.khamenei.ir
2 پورتال ریاست جمهوری http://www.president.ir/fa
3 مجلس شورای اسلامی http://www.majlis.ir
4 شورای عالی انقلاب فرهنگی http://www.sccr.ir/pages
دستگاههای اجرایی استان
ردیف نام دستگاه اجرایی آدرس
1 نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت http://www.nahadsb.com
2 استانداری سیستان و بلوچستان http://www.sbportal.ir
سازمانها و واحدهای جهاد دانشگاهی کشور
ردیف نام دستگاه اجرایی آدرس
1 جهاد دانشگاهی کشـــور http://acecr.ac.ir
2  مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا)  
3  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی  
4 پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي  
5 سازمان انتشارات جهاددانشگاهي  
6  سازمان فعاليت هاي قرآني دانشگاهیان کشور  
 7  مرکز فرهنگی و دانشجویی امام ،ولایت فقیه و انقلاب اسلامی  
8  سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش آموختگان  
9  خبرگزاري قرآني ايران ايكنا  
10  هفته نامه بازاركار  
11  معاونت پژوهشي جهاددانشگاهی  
12  پژوهشكده گياهان دارويي  
13  جهاددانشگاهي واحد اصفهان  
14  مركز اطلاعات علمي جهاددانشگاهي  
 15  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی  
 16  خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا  
17  سازمان جهاددانشگاهی تهران  
 18  دانشگاه علم و فرهنگ  
19  مجلس شورای اسلامی  
 20  دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی  
 21  پايگاه اطلاع رساني محصولات جهاد دانشگاهي  
22  اولین گردهمایی مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات  
 23  جهاددانشگاهی واحد آذربایجان شرقی  
24 جهاددانشگاهی واحد اردبیل  
25 جهاددانشگاهی واحد البرز  
26 جهاددانشگاهی واحد ایلام  
27 پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی  
28 پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی  
29 پژوهشگاه علوم سلولی جهاددانشگاهی (رویان)  
30 پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی  
31 پژوهشکده برق جهاددانشگاهی  
32 پژوهشکده سرطان پستان جهاددانشگاهی  
33 پژوهشگاه فن آوریهای نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی  
34 پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاددانشگاهی  
35 پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی  
36 پارک علم و فناوری کرمانشاه  
37 پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی  
38 پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی  
39 جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس  
40 جهاددانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری  
41 جهاددانشگاهی واحد خراسان جنوبی  
42 سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی  
43 جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی  
44 سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی  
45 جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی  
46 جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر  
47 جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان  
48 سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف  
49 جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت  
50 جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران  
51 جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی  
52 جهاددانشگاهی واحد فارس  
53 جهاددانشگاهی واحد قزوین  
54 جهاددانشگاهی واحد قم  
55 جهاددانشگاهی واحد کردستان  
56 جهاددانشگاهی واحد کرمانشاه  
57 جهاددانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد  
58 جهاددانشگاهی واحد لرستان  
59 جهاددانشگاهی واحد مازندران  
60 جهاددانشگاهی واحد مرکزی (اراک)  
61 مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان کشور(ISTTA)  
62 مرکز رشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی  
63 مرکز فرهنگی - دانشجویی امام ، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی  
64 مرکز رشد جهاددانشگاهی کرمانشاه  
65 مرکز رشد زیست فناوری پزشکی ابن سینا  
66 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی  
67 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی اصفهان  
68 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان  
69 موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه  
70 موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران (ISFA)  
71 جهاددانشگاهی واحد هرمزگان  
72 جهاددانشگاهی واحد همدان  
73 سازمان جهاددانشگاهی یزد  
74 جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی  
75 دانشگاه علم و هنر  
76 سازمان جهاددانشگاهی خوزستان  
77 پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی  
78 جهاددانشگاهی واحد خراسان شمالی  
79 مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاددانشگاهی ایلام  
80 پارک علم وفناوری البرز  
81 جهاددانشگاهی واحد گیلان  
82 خبرگزاری علم و فرهنگ (سینا)