درخواست ثبت نام به عنوان پرسشگر در مرکز افکارسنجی واحد

نام:*
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی:*
ورودی نامعتبر

کدملی:*
لطفا فقط عدد وارد نمایید

شماره تلفن ثابت:
لطفا فقط بصورت عددی وارد نمایید.

شماره همراه:*
لطفا مقدار صحیح را وارد نمایید. مثلا: 09150000000

آدرس محل سکونت:*
ورودی نامعتبر

پست الکترونیک*
ایمیل وارد شده معتبر نمیباشد لطفا با قالب روبرو وارد نمایید: admin@domain.com

نام شهر اصلی که میتوانید فعالیت نمایید:
ورودی نامعتبر

شهرهای اطراف قابل دسترس:
ورودی نامعتبر

نام روستای اصلی که میتوانید فعالیت نمایید:
ورودی نامعتبر

فاصله روستا تا شهر
لطفا به عدد وارد نمایید

نام شهر:
ورودی نامعتبر

روستاهای اطراف قابل دسترس:
ورودی نامعتبر

توضیحات:

اوقات فراغت جهت همکاری:
ورودی نامعتبر

ساعات فراغت جهت همکاری:
ورودی نامعتبر

کد امنیتی:*
کد امنیتی:
  بارگذاری مجددمقدار وارد شده صحیح نمیباشد

ثبت اطلاعات