دسترسی سریع

چهارشنبه, 08 مهر 1394 ساعت 04:44

فایلهای مورد نیاز حوزه ریاست واحد:

1- روابط عمومی واحد
ردیفعنوان فایلتوضیحاتدریافت فایل
1 درج مشخصات جهت ارسال پیامک   Floppy Small icon
2 قالب بنرهای تبلیغاتی   Floppy Small icon

فایلهای مورد نیاز حوزه معاونت پشتیبانی واحد:

1- امور اداری و دبیرخانه
ردیفعنوان فایلتوضیحاتدریافت فایل
1 اساسنامه کانون بازنشستگان   Floppy Small icon
2 فرم عضویت کانون بازنستگان   Floppy Small icon
دوشنبه, 19 مرداد 1394 ساعت 13:40

فرصتهای شغلی واحد به شرح ذیل میباشد:

1- کارشناس آموزش

2- کارشناس فناوری اطلاعات