اطلاعات تماس حوزه معاونت پشتیبانی

اطلاعات تماس

معاون پشتیبانی: مرضیه کیخا

آدرس:
زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان

تلفن: 33251573 , 33440087 (054)

فکس: 33412545 (054)

http://www.jdsvb.ac.ir