معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی (1)

سه شنبه, 27 مرداد 1394 ساعت 11:01

معرفی معاونت فرهنگی واحد

By

بخش فرهنگی و انجام فعالیتهای اجتماعی و گروهی در عرصه های دانشگاهی بسیار حائز اهمیت است، فعالیتهای فرهنگی بخشی اساسی و لاینفک از فعالیتهای این نهاد را به خود اختصاص می دهد مشخصه اصلی فعالیتهای فرهنگی جهاد دانشگاهی تکیه و توجه به حضور و مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی است . پر واضح است که مسائل علمی و آموزشی هنگامی برای دانشجو جاذب خواهد بود که آمیخته با فرهنگ باشد. در کنار یادگیری مسائل درسی و مهارتی پر نمودن اوقات فراغت و برنامه ریزی فرهنگی برای دانشجو بسیار قابل اهمیت است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی معاونت فرهنگی معرفی حوزه معاونت فرهنگی